03.12.2015 redakcja TEMIDIA 0

Fatalne skutki błędnego podłączenia cewnika zewnątrzoponowego

”Błędne podłączenie kroplówki do cewnika zewnątrzoponowego, czego skutkiem było uszkodzenie rdzenia kręgowego pacjenta jest niedbalstwem wynikającym z braku doświadczenia personelu medycznego i pisemnych procedur dotyczących postępowania po operacji.

Dla określenia rozmiaru zadośćuczynienia za doznana krzywdę istotne jest rozważenie nie tylko stopnia dotychczasowych cierpień poszkodowanego, lecz także prognozy na przyszłość.

Na poczucie krzywdy może mieć wpływ zachowanie się lekarzy po zabiegu wywołującym szkodę. Brak starań, które mogą przeciwdziałać ujemnym skutkom może być traktowane jako dodatkowa krzywda podlegająca zadośćuczynieniu.”

(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21.11.2007r. , I A Ca 617/07 Pr. I Med. 2011, nr 1, s. 126.)

medical-series-12-1485454-640x480

Małoletni chłopiec musiał poddać się bardzo trudnej operacji, którą wykonano w znieczuleniu ogólnym. Lekarz anestezjolog złożył cewnik zewnątrzoponowy, a jego końcówkę umieścił na klatce piersiowej, założono też wkłucie centralne. Po zabiegu, podczas transportu małego pacjenta na Oddział Intensywnej Terapii pielęgniarki odłączyły go chwilowo od kroplówek, następnie podłączyły na nowo. Niestety omyłkowo do cewnika zewnątrzoponowego została podłączona kroplówka, czego skutki zdrowotne były fatalne dla małego pacjenta. W wyniku błędnego podłączenia do przestrzeni zewnątrzoponowej wpompowano zamiast do układu krwionośnego 1,5 litra płynu 0,9 % NaCl i wysokoelektrolitowego.

W wyniku powyższego mały pacjent doznał nieodwracalnych uszkodzeń ciała. Uszkodzeniu bowiem uległ rdzeń kręgowy, co doprowadziło do paraliżu i niedowładu kończyn dolnych, zaburzenia zwieraczy, zaniku mięśni nóg i skoliozy piersiowo-lędźwiowej nie wspominając o niewyobrażalnym stresie. Małoletni pacjent jest sparaliżowany od pasa w dół, porusza się na wózku inwalidzkim.

Pielęgniarki i nadzorujący je lekarz ponieśli odpowiedzialność karną, natomiast w postępowaniu cywilnym poszkodowanemu pacjentowi Sąd przyznał tytułem zadośćuczynienia kwotę 700.000 zł, zwrot kosztów leczenia, kosztów opieki oraz rentę w wysokości 1900 zł.

W niniejszej sprawie odpowiedzialność finansową poniósł zarówno szpital jak i zakład ubezpieczeń.

 

Jak pokazuje niniejszy przykład, Osoba Poszkodowana w wyniku błędu w sztuce ma pełne prawo do rekompensaty finansowej za krzywdę i szkodę, której doznała.

Osoba Poszkodowana może ubiegać się o :
1) zadośćuczynienie (za cierpienia psychiczne i fizyczne),
2) zwrot kosztów leczenia
3) zwrot kosztów opieki,
4) renta z tytułu zwiększonych potrzeb (koszty leczenia, koszty opieki, inne koszty związane z czynnościami zmierzającymi do niwelowania skutków błędu w sztuce i poprawą stanu zdrowia)
5) renta tytułu utraty widoków na przyszłość

shares