17.07.2017 redakcja TEMIDIA 0

Koszty leczenia i rehabilitacji

Zgodnie z prawem ubezpieczyciel zwraca poniesione koszty leczenia i rehabilitacji. Dlatego ważne jest dokumentowanie poniesionych kosztów (paragony, faktury). Warto zachować również kopię recepty, aby nie było wątpliwości, że leki zostały przepisane przez lekarza w trakcie leczenia powypadkowego lub innego zdarzenia skutkującego Koszty leczenia i rehabilitacji - Narodowy Fundusz Zdrowiaodpowiedzialnością odszkodowawczą. W przypadku kosztów odpłatnej rehabilitacji lub prywatnych badań specjalistycznych, warto potwierdzić w Oddziale NFZ lub placówce wykonującej badanie lub prowadzącej rehabilitację kolejkę oczekujących. Tym samym potwierdzamy odległy termin badania lub wykonania zaleconej rehabilitacji. W tym przypadku jest to wystarczająca podstawa, aby skorzystać z odpłatnych świadczeń medycznych, które bez problemu zostaną zwrócone przez ubezpieczyciela w przypadku przyjętej odpowiedzialności za zdarzenia skutkujące powstaniem szkody na osobie poszkodowanej.

Pamiętaj:

  • po wypadku zachowaj dokumenty potwierdzające proces leczenia
  • zbieraj wszystkie paragony i rachunki za leczenie i dojazdy
  • zawsze potwierdzaj wydłużony czas oczekiwania na rehabilitację w NFZ
  • zapisuj wszystkie podróże związane z leczeniem (daty oraz ilość przejechanych kilometrów od domu do placówki medycznej i z powrotem)

W przypadku długotrwałego i kosztownego leczenia warto pamiętać o zapisach art. 444 § 1 k.c. „Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.” Przed wystąpieniem do ubezpieczyciela o pokrycie z góry kosztów leczenia warto uzyskać fakturę pro-forma oraz specyfikację wykonanej usługi. Kolejkę oczekujących na daną procedurę medyczną można sprawdzić pod wskazanym linkiem http://kolejki.nfz.gov.pl/


Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie ciała podczas wypadku?

Złóż wniosek – wypełnij formularz a my zajmiemy się Twoim problemem.


Ponadto w dniu 19 maja 2016 r. uchwałą o sygn. akt III CZP 63/15 Sąd Najwyższy rozstrzygnął, czy poszkodowany w wypadku drogowym w ramach OC posiadacza pojazdu może skorzystać z opieki zdrowotnej poza systemem NFZ. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Finansowego podjął uchwałę następującej treści: Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).

======

Artykuł „Koszty leczenia i rehabilitacji ” – (c) 2017 Temidia

shares