21.02.2016 redakcja TEMIDIA 0

Nieprawidłowa diagnoza przyczyną uciążliwego leczenia

Lekarz rentgenodiagnosta przeprowadzał badania w pracowni tomografii komputerowej głowy dwóch pacjentek oddziału neurochirurgicznego jednego ze szpitali. Podczas dokonywania opisu i rozpoznania lekarskiego na podstawie prawidłowo wykonanych zdjęć tomografem oparzonych prawidłowo danymi pacjentek omyłkowo przypisał zmiany chorobowe pacjentki nr 1 pacjentce nr 2 .

Nieprawidłowa diagnoza przyczyną uciążliwego leczenia
W wyniku tej omyłki i nieprawidłowej diagnozy przez lekarzy oddziału neurologii przeprowadzono u pacjentki nr 2 dwa zbędne zabiegi operacyjne. W niniejszej sprawie toczyło się m. in. postępowanie karne. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24.02.2005r. (sygn.. akt: V KK 375/04) stwierdził, że ‘’końcowy błąd terapeutyczny polegający na skierowaniu pacjentki na operację neurochirurgiczną mimo, że stan jej zdrowia  w ogóle nie uzasadniał wykonania takiego zabiegu, był następstwem rażąco niestarannego wykonania obowiązków przez lekarkę rentgenodiagnostę, ale również w dalszej kolejności przez innych lekarzy, którzy przyjęli od niej dokumentację diagnostyczna i powinni byli zdecydować na jej podstawie o sposobie leczenia.’’ Sąd Najwyższy wskazał, że ‘’błąd diagnostyczny był w tym wypadku zauważalny i miał charakter tak ewidentny, że dla usunięcia go w procesie leczenia pacjentki nie zachodziła nawet potrzeba wykorzystania wiedzy medycznej. Wystarczyło z należytą starannością i w całości czytać wyniki badań, by zauważyć, że opis zmian chorobowych sporządzono na podstawie badania innej pacjentki.’’

W niniejszej sprawie nie ma wątpliwości, że poszkodowanej pacjentce przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych tj. zadośćuczynienie za ból i cierpienie, zwrot kosztów leczenia, roszczenia rentowe w związku z nieprawidłową diagnozą.

Za błąd lekarza odpowiada szpital.

Niezależnie od tego któremu z lekarzy placówki medycznej, w której doszło do błędu diagnostycznego zostanie przypisana wina za skutki błędu osoba poszkodowana w wyniku nieprawidłowej diagnozy może dochodzić roszczeń odszkodowawczych od placówki medycznej. Poszkodowany nie musi czekać z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych na drodze cywilnej do zakończenia postępowania karnego.

shares