21.02.2016 redakcja TEMIDIA 0

Nieprawidłowa diagnoza przyczyną uciążliwego leczenia

Lekarz rentgenodiagnosta przeprowadzał badania w pracowni tomografii komputerowej głowy dwóch pacjentek oddziału neurochirurgicznego jednego ze szpitali. Podczas dokonywania opisu i rozpoznania lekarskiego na podstawie prawidłowo wykonanych zdjęć tomografem oparzonych prawidłowo danymi pacjentek omyłkowo przypisał zmiany chorobowe pacjentki nr 1 pacjentce nr 2 .
(więcej…)

21.02.2016 redakcja TEMIDIA 0

Niekorzystna ugoda zawarta w imieniu małoletniego – unieważnienie.

Dokonywanie czynności w imieniu dziecka zazwyczaj spoczywa na rodzicach. Niekiedy dochodzi do sytuacji, że rodzice nieświadomi możliwości jakie daje im prawo w przedmiocie dochodzenia roszczeń przed sądem, skoncentrowani głównie na leczeniu swojego dziecka godzą się na zawarcie niekorzystnej ugody z zakładem ubezpieczeń. W ugodzie często jest też zapis o zrzeczeniu się dalszych roszczeń. Niekiedy okazuje się, że ugoda jest w gruncie rzeczy niekorzystna dla dziecka, a otrzymane na jej podstawie pieniądze nie zaspakaja nawet podstawowych potrzeb finansowych poszkodowanego dziecka. (więcej…)

13.01.2016 redakcja TEMIDIA 0

Odszkodowanie za brak nadzoru pooperacyjnego

Obowiązki lekarza nie ustają wraz z zakończeniem zabiegu operacyjnego, obejmują także nadzór pooperacyjny.

U poszkodowanej przeprowadzono zabieg PCNL w celu usunięcia kamieni nerkowych. W trakcie zabiegu wystąpiły powikłania z przyczyn niezawinionych przez personel medyczny. (więcej…)

28.12.2015 redakcja TEMIDIA 0

Odpowiedzialność lekarza za powikłania

Trzydziestopięcioletni Pacjent został poddany zabiegowi operacyjnemu kręgosłupa szyjnego, podczas którego doszło do uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego, czego skutkiem jest trwałe uszkodzenie aparatu mowy. Pomimo, że biegły ustalił wysokość uszczerbku na zdrowiu na 10% to jednak skutki zaburzeń mowy są dla poszkodowanego bardzo dotkliwe i uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. (więcej…)

Strona 4 z 512345