13.04.2017 redakcja TEMIDIA 0

Odszkodowanie za zakażenie wirusem HCV w trakcie hospitalizacji

Zakażenie wirusem HCV to przyczyna groźnej w skutkach i konsekwencjach choroby – wirusowego zapalenia wątroby typu C. Poniżej prezentujemy przykład dochodzenia odszkodowania za zakażenie wirusem żółtaczki podczas pobytu w szpitalu.

Poszkodowana, 45-letnia kobieta, w 2015 roku trafiła do szpitala z następującymi chorobami:

  • przewlekłym zapaleniem trzustki na tle kamicy żółciowej
  • cukrzycą
  • astmą oskrzelową
  • nadciśnieniem tętniczym

Kobieta w przeszłości była leczona psychiatrycznie.

W trakcie hospitalizacji, na podstawie gastroskopii, stwierdzono czynną chorobę wrzodową żołądka. Z powodu owrzodzenia powłok brzucha leczona antybiotykami podawanymi dożylnie. Wypisana do domu w stanie ogólnym dobrym. Po upływie dwóch miesięcy, poszkodowana zgłosiła się do tego samego szpitala z powodu dekompensacji cukrzycy oraz dolegliwości bólowych brzucha. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono znaczną transaminazemię z przewagą AIAT, wysoką aktywność GGTP i ALP. Po stwierdzeniu dodatniego poziomu przeciwciał anty-HCV rozpoznano ostre wirusowe zapalenie wątroby typu C. Poszkodowana została wypisana ze szpitala do dalszego leczenia w Poradni Chorób Wątroby.

odszkodowanie za zakażenie wirusem HCV
HCV – Wirusowe zapalenie wątroby typu C – (WZW C)

Co to jest wirusowe zapalenie wątroby typu C?

Zakażenie wirusem HCV wywołuje wirusowe zapalenie wątroby typu C, którego konsekwencją jest pozapalna marskość wątroby i rak wątrobowokomórkowy (pierwotny rak wątroby). HCV jest zdolny do wywołania nosicielstwa. Wykazuje dużą wrażliwość na środki i metody dezynfekcyjne, większą niż HBV, mniejszą niż HIV. dowiedz się więcej – Wikipedia


Pełnomocnik poszkodowanej, po ustaleniu ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, sformułował zarzuty i wniósł o wypłatę zadośćuczynienia na podstawie art. 445 § 1 k.c.

Lekarz orzeka – został popełniony błąd medyczny

Po analizie dokumentacji medycznej lekarz orzekający na zlecenie ubezpieczyciela uznał, iż został popełniony błąd medyczny. Zdaniem opiniującego, z wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że do zakażenia wirusem HCV doszło w trakcie pierwszej hospitalizacji w ubezpieczonym szpitalu. W czasie tego pobytu poza licznymi pobraniami krwi poszkodowana miała poszkodowana wykonywaną gastroskopię. Odstęp czasu między hospitalizacją, a wystąpieniem ostrego wirusowego zapalenia wątroby w następstwie zakażenia wirusem HCV u chorej mieści się w okresie wylęgania wirusa HCV, który wynosi od 4 do 20 tygodni. W ocenie orzecznika zakażenie wirusem HCV najprawdopodobniej będzie uznane przez biegłych za błąd organizacyjny szpitala, pomimo iż ubezpieczony twierdzi, że przestrzega wszystkich reżimów sanitarnych. W przedmiotowej sprawie nie jest również możliwe wskazanie imiennego sprawcy szkody, gdyż dokładnie nie wiadomo w jaki sposób poszkodowana została zakażona. Najbardziej prawdopodobne jest zakażenie podczas gastroskopii, mimo stosowania odpowiednich procedur mycia gastroskopów.


Jak uzyskać odszkodowanie za zakażenie wirusem HCV?

Złóż wniosek – wypełnij formularz a my zajmiemy się Twoim problemem.


U poszkodowanej rozwinęło się przewlekłe zapalenie wątroby, oczekuje na badanie FibroScan’em i ustalenie modelu leczenia, którego założeniem jest eliminacja wirusa z organizmu. Z uwagi na choroby współistniejące wykluczone jest leczenie Interferonem. Ubezpieczyciel podmiotu leczniczego przyjął odpowiedzialność i zaproponował ugodowe zakończenie sprawy, na które poszkodowana nie wyraziła zgody. Dalsze dochodzenie roszczeń będzie prowadzone na drodze postępowania sądowego.

W przedmiotowej sprawie podmiot leczniczy ponosi odpowiedzialność za winę własną (organizacyjną), w oparciu o art. 415 k.c. oraz art. 416 k.c.. Jest to zaniedbanie w zakresie należytej organizacji procesu leczenia oraz wadliwe funkcjonowanie jednostki leczniczej jako całości, które doprowadziło do wyrządzenia pacjentowi szkody. Taka konstrukcja winy jest niezależna od działań personelu medycznego, w której szpital może ponosić odpowiedzialność zastępczą.

Na uwagę zasługuje fakt, iż z problemem szpitalnego zakażenia wirusem żółtaczki zakaźnej typu B i C, w ostatnim czasie zgłasza się do nas co raz więcej poszkodowanych. Jeżeli posiadają Państwo podejrzenia co do źródła zakażenia zachęcamy do kontaktu. Sprawa zostanie poddana bezpłatnej analizie. Zgodnie z wyrokiem z dnia 21 III 1997 r.  Sądu Apelacyjnego w Warszawie (I ACa 107/97, Wokanda 7/1998): „W sprawach, w których w grę wchodzi odpowiedzialność placówki leczniczej służby zdrowia, nie jest na ogół możliwe stwierdzenie z całkowitą pewnością, że przyczynę zakażenia stanowiło konkretne zdarzenie. Dopuszczalne jest zatem ustalenie tego faktu na podstawie dowodów pośrednich, o ile zachodzi wysokie prawdopodobieństwo jego zajścia”.

======

Artykuł „Odszkodowanie za zakażenie wirusem HCV w trakcie hospitalizacji” – (c) 2017 Temidia

shares