Oferta

Nasi prawnicy prowadzą również windykację należności na etapie przedsądowym
• przygotowujemy wezwania do zapłaty
• negocjujemy w Państwa imieniu z dłużnikami
• zawieramy ugody z dłużnikami

na etapie sądowym odpowiadamy za:
• złożenie pozwu o zapłatę
• złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń
• uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwiającego wszczęcie postępowania egzekucyjnego

w ramach egzekucji komorniczej
• przygotowujemy i składamy wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika,
• składamy wnioski o zabezpieczenie,
• ustalamy majątek dłużnika.

 

W skład naszej oferty wchodzi także pomoc w sporach na tle umów deweloperskich i obejmuje:
• szczegółową analizę umowy deweloperskiej,
• negocjacje z deweloperem,
• dochodzenie roszczeń od dewelopera w tym m. in.  w zakresie kary umownej w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym.