Polityka prywatności

Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu www.temidia.pl jest TEMIDIA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-009, przy ul. Redarów 28, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453857, Regon : 022092829, NIP:  8992742274, kapitał zakładowy 20.000,00 zł .
Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie wykorzystywane są jedynie do celów wskazanych w polityce prywatności.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego HEKKONET Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.hekko.pl

Spółka szanuje i dba o prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.temidia.pl. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Dane przekazane Spółce przez użytkowników

TEMIDIA Sp. z o.o. zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać Spółce za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

Informacje w formularzach.
1.Strona  zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza, realizacji zamówień usług przez TEMIDIA Sp. z o.o., podjęcia działań marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług TEMIDIA Sp. z o.o.,

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
Wszelkie zgromadzone dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.
Spółka pełni obowiązki administratora danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, w jakim TEMIDIA Sp. z o.o. zbiera od użytkowników dane osobowe,
Zgoda udzielona przez użytkownika na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także przetwarzanie danych jest nieograniczona czasowo, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Przetwarzanie danych Użytkownika jest uzależnione od dobrowolnej zgody wyrażonej przez niego, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
Użytkownik ma  prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania bądź żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Gwarancja bezpieczeństwa :
Dane zbierane za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej są przesyłane na szyfrowany serwer pocztowy, co zapewnia należytą ochronę danych Użytkownika.